We streven naar langdurige samenwerkingen met naaiateliers. Op deze manier kunnen we stap voor stap steeds meer verbeteringen realiseren. Sinds 2004 werken we daarvoor samen met de Fair Wear Foundation. Lokale teams van deze organisatie bezoeken de naaiateliers en controleren deze op de acht internationaal afgesproken arbeidsnormen:

1. Geen dwangarbeid
2. Geen discriminatie
3. Geen kinderarbeid
4. Vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
5. Een loon dat de basisbehoefte van het gezin dekt
6. Geen buitensporig overwerk
7. Een gezonde en veilige werkplek 
8. Een wettig arbeidscontract

Op basis van deze controle wordt een verbeterplan opgesteld. Leveranciers worden gevraagd om de gedragsregels van Fair Wear Foundation na te leven en worden hierop getoetst.

Elk jaar bezoeken we zoveel mogelijk productielocaties. We werken samen met de leveranciers aan de verbeteringen wanneer blijkt dat deze nodig zijn. We voeren het verbeterplan van Fair Wear Foundation dan ook samen met de leverancier uit.

Jaarverslagen Fair Wear Foundation
Elk jaar maken wij voor de Fair Wear Foundation een jaarverslag. In het jaarverslag lees je over onze inzet gedurende dat jaar voor het behalen van de (sociale) MVO-doelstellingen. Van de verbeteringen in de fabrieken tot de gekozen donaties.

Elk jaar krijgen we een beoordeling van de FWF. Dit is de zogenaamde ‘Brand Performance Check’. Expresso wordt dan beoordeeld op het beleid en de inzet die we doen om de arbeidsomstandigheden in de fabrieken van leveranciers te verbeteren. Er wordt dan onder andere gekeken naar: de langere relaties met leveranciers, het bezoek van de productielocaties, het onderzoeken van de risico’s van landen voor we er zaken mee doen, de mate waarin we rekening houden met de lead time in de productieplanning en het monitoren van onze leveranciers (auditen, trainen, verbeteringen helpen doorvoeren).

Lees hier de verslagen van 2012, 2013201420152015/2016, 2016 2017 en 2018. Lees ook de 'Brand Performance Check' van Fair Wear Foundation: 2015,  2015/2016 2016 2017 en 2018.